NECİP FAZIL KISAKÜREK: 26 Mayıs 1905’te İstanbul’da doğdu. 25 Mayıs 1983’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Çocukluğu büyükbabasının Çemberlitaş'taki konağında geçti. Bahriye Mektebi’nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. Felsefe Bölümü'ndeki öğrenimini yarıda bırakarak 1924'te Paris’e gitti.Bu kez Sarbonne Üniversitesi’nde felsefe eğitimi almaya başladı. 1925'te öğrenimini tekrar yarıda bırakıp yurda döndü. ... | Devamı

ARİF NİHAT ASYA:.Türk Edebiyat Tarihi'ne "Bayrak Şairi" olarak adını yazdıran Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca'nın İnceğiz Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Tokatlı Zîver Efendi, annesi Tırnovalı Fatma Hanımdır. Nihat Asya bir aylıkken babasının ölümü üzerine, akrabalarının himayesinde büyümek zorunda kaldı. İlköğrenimine köyünde başladı fakat daha sonra İstanbul'a geldi.| Devamı

YAVUZ BÜLENT BAKİLER:Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir ara Ankara Radyosu'nda çalıştı. Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuştu. Şiirlerinde, Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir...| Devamı

NAMIK KEMAL:21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdu, 2 Aralık 1888'de SakızAdası'nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal'dir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey'dir. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa'nın yanında, Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi....| Devamı

OZAN ARİF: Ozan Arif Giresun`un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949`da doğdu. Babası yörenin sevilen simalarından rahmetli Muharrem Çavuş’un (Muharrem Şirin) oğlu Mehmet Bey, annesi Fatma Hanım da, yine komşu köy Demirözü`nden aynı şekilde sevilen.... | Devamı

*****

Siir DŁnyası

ATİLLA İLHAN

                                           ATİLLA İLHAN
(1925- 2005)
Şair, yazar. Menemen’de doğdu. Bedreddln İlhan’ın oğlu­dur. İlk öğrenimini İzmir Karşıyaka llkokulu’nda, orta öğre­nimini İstanbul Işık

Lİsesİ’nde yaptı. Yüksek öğrenim için İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne girdiyse de yarıda bıraktı (1949). Attila İlhan 1950′de gazeteciliğe başlayarak Gerçek, Va­tan, Demokrat İzmir, Yeni Ulus, Yeni Ortam ve Dünya gaze­telerinde yazılar yazdı. 1959-1962 ytltarı arasında senaryo yazarı, rejisör asistanı, montaj asistanı olarak sinemada ça­lıştı; Ali Kaptanoğtu takma adı İle yazdığı onbeş civarında senaryosu filme çekildi. 1974 yılında Bilgi Yayınevi danış­manlığına getirildi.
İlk şiiri 1941′de Yeni Edebiyat gazetesinde çıktı (Balıkçı Türküsü, 1 Ekim 1941). Cebbaroğlu Mehemmed adlı şiiri ile CHP Şiir Yarışması’nda ikincilik kazanınca sanat dünyâsı­nın dikkatini çekti. İlhan’ın, 1955 yılına kadar yazdığı şiirle­rinde karamsarlık hâkimdir. Yalnızlık, umutsuzluk, bunalım, ölüm ve aşk şiirlerin başlıca temalarıdır. Tabiat İle insan ru­hu arasında hissî bir bağlantı kurar. Halk Türkçesi’nin deyim ve mecazları ile süslenmiş zengin bir dili vardır. Hayali ve buluşları çok güçlüdür. Aynı özellikler hemen hemen nesir­lerinde de görülür. Şiirlerinde Dadaloğlu, Pir Sultan ve Köroğlu tesiri vardır. İkinci yeni şiirinin öncülerindendir.

Siir kitapları:

 1. Duvar (1948), 2. Sisler Bulvarı (1954), 3. Yağmur Kaçağı (1955), 4. Ben Sana Mecburum (1960), 5. Be­lâ Çiçeği (1962), 6. Yasak Sevişmek (1968), 7, Tutuklunun Günlüğü (1970), 8. Böyle Bir Sevmek (1977), 9. Elde Var Hü­zün (1982).

Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=