NECİP FAZIL KISAKÜREK: 26 Mayıs 1905’te İstanbul’da doğdu. 25 Mayıs 1983’te İstanbul’da yaşamını yitirdi. Çocukluğu büyükbabasının Çemberlitaş'taki konağında geçti. Bahriye Mektebi’nde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğrenim gördü. Felsefe Bölümü'ndeki öğrenimini yarıda bırakarak 1924'te Paris’e gitti.Bu kez Sarbonne Üniversitesi’nde felsefe eğitimi almaya başladı. 1925'te öğrenimini tekrar yarıda bırakıp yurda döndü. ... | Devamı

ARİF NİHAT ASYA:.Türk Edebiyat Tarihi'ne "Bayrak Şairi" olarak adını yazdıran Arif Nihat Asya, 7 Şubat 1904 yılında Çatalca'nın İnceğiz Köyü'nde dünyaya geldi. Babası Tokatlı Zîver Efendi, annesi Tırnovalı Fatma Hanımdır. Nihat Asya bir aylıkken babasının ölümü üzerine, akrabalarının himayesinde büyümek zorunda kaldı. İlköğrenimine köyünde başladı fakat daha sonra İstanbul'a geldi.| Devamı

YAVUZ BÜLENT BAKİLER:Sivas'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta yaptı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bir ara Ankara Radyosu'nda çalıştı. Kültür Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görevlendirildi. Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuştu. Şiirlerinde, Anadolu'ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir...| Devamı

NAMIK KEMAL:21 Aralık 1840'ta Tekirdağ'da doğdu, 2 Aralık 1888'de SakızAdası'nda öldü. Asıl adı Mehmed Kemal'dir, Namık adını ona şair Eşref Paşa vermiştir. Babası, II. Abdülhamid döneminde müneccimbaşılık yapmış olan Mustafa Asım Bey'dir. Annesini küçük yaşında yitirince çocukluğunu dedesi Abdüllâtif Paşa'nın yanında, Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli kentlerinde geçirdi....| Devamı

OZAN ARİF: Ozan Arif Giresun`un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949`da doğdu. Babası yörenin sevilen simalarından rahmetli Muharrem Çavuş’un (Muharrem Şirin) oğlu Mehmet Bey, annesi Fatma Hanım da, yine komşu köy Demirözü`nden aynı şekilde sevilen.... | Devamı

*****

Siir DŁnyası

KEMALETTİN KAMU

KEMALETTİN KAMU

(1901-1948)
Şair. Bayburt’ta doğdu. Maliye memuru Osman Nuri Bey’in oğludur. İstanbul Erkek Muallim Mektebi son sınıfın­da öğrenci

iken Millî Mücadele’ye katılmak için Ankara’ya gidip (1920), Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü’nde, Anadolu Ajansı’nda çalıştı. 1923′te yarım kalan tahsilini tamamladı. 1934′te Anadolu Ajansı muhabiri olarak Paris’e gitti. Orada Siyasal Bilgiler Okulu’nu da bitirdi. Dönüşünde Türk Dil Ku­rumu merkez üyesi oldu (1938). 1938′de Rize, 1946′da Erzu­rum milletvekili olarak parlamentoda bulundu. Ankara’da öldü. Cebeci Mezarlığı’na gömüldü.
Cumhuriyet dönemi şairlerindendir. İlk şiirlerini Mütare­ke devrinde yazmaya başladı. Asıl şöhretini Millî Mücadele sırasında yazdığı manzumeler ile sağladı. Bu şiirler Varlık ve Oluş dergilerinde yayımlandı (1933-1934, 1939). Kamu, sayıca az, lirik ve çok samimi duygular taşıyan, vatan sevgi­si, savaş, gurbet ve aşk temaları işleyen lirik ve epik şiirleri ile tanınmıştır. Sadece hece veznini kullandı. Şiirlerini kendisi kitap hâline getirmemişti. Ölümünden sonra Rıfat Necdet Evrimer Kemalettin Kamu Hayatı Kişiliği ve Şiirleri adlı kitapta eserlerinin çoğunu yalımladı (1949). Yeni bir çalışma da Necmettin Esin tarafından yapıl­dı (Kemalettin Kamu 1975)

Bugün 7 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=